Tıbbi Sekreterlik ve Dokümantasyon Sertifika Programı

750 TL 349 TL

Sağlık kurum ve kuruluşlarında rapor, hasta işlemleri, evrak, yazışma, arşiv ile ilgili konulara dair bilgi ve beceri kazanmaları amaçlanmaktadır.

Ürün Açıklaması

 

Eğitimin İçeriği
 • Tıbbi sekreterliğe giriş
 • Sekreterlik hakkında bilgiler
 • Tıp sekreterliği hakkında bilgileri
 • Protokol kuralları
 • Sağlık meslek etiği
 • Hasta hakları
 • Tıbbi dokümantasyon
 • Tıbbi dokümantasyon, dokümantasyon ile ilgili kavramlar
 • Tıbbi dosyalama
 • Tıbbi arşivleme
 • ICD
 • Yazışma teknikleri
 • Kurum yazışmaları
 • Resmi yazılar
 • Yazı çeşitleri
 • Sağlık hizmetleri yönetimi
 • Tıbbi sekreterlik iş hazırlığı
 • Sağlık kurumları ve personel yönetimi
 • Devlet yönetim organları
 • Sağlık mevzuatı
 • Sağlık kurumu bilgi yönetim sistemi
 • Hasta kayıt işlemleri
 • Medikal bilgi işlemleri
 • Personel ve hasta bilgi sistemi
 • Sağlık hizmetlerinde iletişim
 • Ssağlıkta iletişim
 • Hasta ile iletişim
 • Hasta yakınlarıyla iletişim
 • Engelli bireyler ile iletişim
 • Özel durumlarda iletişim
 • İş hayatında iletişim
 • Etkili iletişim
 • İletişim süreci
 • İletişim türleri ve şekilleri
 • İletim engeli
 • İş hayatında üst ve ast ile iletişim dili
 • Toplumsal iletişim
 • Kişisel ilişkiler
 • Toplumsal gruplar
 • Toplum psikolojisi
 • İnsan ilişkilerini düzenleyen kurallar
 • Tıbbi terminoloji
 • Anatomi fizyoloji
 • İnsan yapısına ilişkin tıbbi terimler
 • Kardiyovasküler sisteme ilişkin tıbbi terimler
 • Kan ve kan yapıcı organlara ilişkin tıbbi terimler
 • Solunum sistemine ilişkin tıbbi terimler
 • Sindirim sistemine ilişkin tıbbi terimler
 • Hareket sistemine ilişkin tıbbi terimler
 • Sinir sistemine ilişkin tıbbi terimler
 • Psikiyatrik hastalıklara ilişkin tıbbi terimler
 • Üriner sisteme ilişkin tıbbi terimler
 • Genitel sisteme ilişkin tıbbi terimler
 • Endokrin sisteme ilişkin tıbbi terimler
 • Göze ilişkin tıbbi terimler
 • Kulak - burun - boğaza ilişkin tıbbi terimler
 • Deriye ilişkin tıbbi terimler
 • Temel ilk yardım
 • İlk yardımın temel ilkeleri
 • İlk yardımın temel uygulamaları
 • Birinci değerlendirme
 • İkinci değerlendirme
 • Temel yaşam desteği
 • Yetişkinlerde temel yaşam desteği
 • Çocuklarda temel yaşam desteği
 • Bebeklerde temel yaşam desteği
 • Solunum yolu tıkanmalarında ilk yardım
 • Yaralanmalarda ilk yardım
 • Dış kanamalar
 • İç kanamalar
 • Yara ve yara çeşitleri
 • Bölgesel yaralanmalar
 • Kırık çıkık ve burkulmalarda ilk yardım
 • Kırık ve kırık çeşitleri
 • Baş ve omurga kırıkları
 • Üst ve alt eksremite kırık çıkık ve burkulmaları
 • Hasta veya yaralıların taşınması
 • Acil taşıma teknikleri
 • Kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri
 • Sedye oluşturarak taşıma
 • Diğer acil durumlarda ilk yardım
 • Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım
 • Zehirlenmelerde ilk yardım
 • Sıcak çarpması, yanık ve donmalarda ilk yardım
 • Vücuda yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım
Eğitimin İçeriği
 • Tıbbi sekreterliğe giriş
 • Sekreterlik hakkında bilgiler
 • Tıp sekreterliği hakkında bilgileri
 • Protokol kuralları
 • Sağlık meslek etiği
 • Hasta hakları
 • Tıbbi dokümantasyon
 • Tıbbi dokümantasyon, dokümantasyon ile ilgili kavramlar
 • Tıbbi dosyalama
 • Tıbbi arşivleme
 • ICD
 • Yazışma teknikleri
 • Kurum yazışmaları
 • Resmi yazılar
 • Yazı çeşitleri
 • Sağlık hizmetleri yönetimi
 • Tıbbi sekreterlik iş hazırlığı
 • Sağlık kurumları ve personel yönetimi
 • Devlet yönetim organları
 • Sağlık mevzuatı
 • Sağlık kurumu bilgi yönetim sistemi
 • Hasta kayıt işlemleri
 • Medikal bilgi işlemleri
 • Personel ve hasta bilgi sistemi
 • Sağlık hizmetlerinde iletişim
 • Ssağlıkta iletişim
 • Hasta ile iletişim
 • Hasta yakınlarıyla iletişim
 • Engelli bireyler ile iletişim
 • Özel durumlarda iletişim
 • İş hayatında iletişim
 • Etkili iletişim
 • İletişim süreci
 • İletişim türleri ve şekilleri
 • İletim engeli
 • İş hayatında üst ve ast ile iletişim dili
 • Toplumsal iletişim
 • Kişisel ilişkiler
 • Toplumsal gruplar
 • Toplum psikolojisi
 • İnsan ilişkilerini düzenleyen kurallar
 • Tıbbi terminoloji
 • Anatomi fizyoloji
 • İnsan yapısına ilişkin tıbbi terimler
 • Kardiyovasküler sisteme ilişkin tıbbi terimler
 • Kan ve kan yapıcı organlara ilişkin tıbbi terimler
 • Solunum sistemine ilişkin tıbbi terimler
 • Sindirim sistemine ilişkin tıbbi terimler
 • Hareket sistemine ilişkin tıbbi terimler
 • Sinir sistemine ilişkin tıbbi terimler
 • Psikiyatrik hastalıklara ilişkin tıbbi terimler
 • Üriner sisteme ilişkin tıbbi terimler
 • Genitel sisteme ilişkin tıbbi terimler
 • Endokrin sisteme ilişkin tıbbi terimler
 • Göze ilişkin tıbbi terimler
 • Kulak - burun - boğaza ilişkin tıbbi terimler
 • Deriye ilişkin tıbbi terimler
 • Temel ilk yardım
 • İlk yardımın temel ilkeleri
 • İlk yardımın temel uygulamaları
 • Birinci değerlendirme
 • İkinci değerlendirme
 • Temel yaşam desteği
 • Yetişkinlerde temel yaşam desteği
 • Çocuklarda temel yaşam desteği
 • Bebeklerde temel yaşam desteği
 • Solunum yolu tıkanmalarında ilk yardım
 • Yaralanmalarda ilk yardım
 • Dış kanamalar
 • İç kanamalar
 • Yara ve yara çeşitleri
 • Bölgesel yaralanmalar
 • Kırık çıkık ve burkulmalarda ilk yardım
 • Kırık ve kırık çeşitleri
 • Baş ve omurga kırıkları
 • Üst ve alt eksremite kırık çıkık ve burkulmaları
 • Hasta veya yaralıların taşınması
 • Acil taşıma teknikleri
 • Kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri
 • Sedye oluşturarak taşıma
 • Diğer acil durumlarda ilk yardım
 • Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım
 • Zehirlenmelerde ilk yardım
 • Sıcak çarpması, yanık ve donmalarda ilk yardım
 • Vücuda yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım