Finans Danışmanlığı

Danışmanlığın İçeriği : 

Kurumların mevcut durumu itibarı ile veya gerçekleştirmeyi hedefledikleri yeni projelerine ilişkin, finansal ve ekonomik açıdan gerekli incelemelerin yapılması, mali araştırmaların yapılması, muhasebe sistemlerinin kurulması, bağımsız denetimlerin yapılması, vergi mevzuatının devamlı takibi ile firmalar açısından oluşabilecek vergi risklerine karşı tedbir alınması danışmanlık hizmetinin ana konularını içermektedir. Firmaların finansal yapılarının incelenip risklerin analiz edilerek koruma ve etkinlik metodtlarının genişletilmesi ile tüm bu hizmetlerin birarada veya ayrı ayrı sunulabilmesi hedeflenmektedir. 

Finans ve Mali Danışmanlık hizmetimizin kapsamı aşağıdaki gibidir: 

  • Mali Analiz Çalışması
  • Muhasebe sisteminin kurulması ve işleyişinin sağlanması
  • Bağımsız ve/veya Sürekli Mali denetim gerçekleştirilmesi
  • Risk Yönetimi Danışmanlığı
  • Vergi Danışmanlığı
  • Yatırım Fizibilitelerinin gerçekleştirilmesi ve yatırım danışmanlığı
  • Bütçe İş Planlanması
  • Firma Mali ve Finans Bölümlerinin Revizyonu
  • Teşvik ve Hazine desteklerinin tespiti ve sağlanması

 

Ad Soyad *
Email*
Tel
Mesaj