İnsan Kaynakları Danışmanlığı

Danışmanlığın İçeriği : 

Günümüzde Kurum'ların mamul ve/veya hizmet üretimini gerçekleştirmek amacıyla kullandıkları insan kaynağı, üretim sürecinin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Dolayısıyla bir işletmenin, maddi kaynakları ne kadar sağlam olursa olsun, insan kaynakları yeterli etkenliğe sahip değilse başarı şansı düşük olacaktır. Bu açıdan bakıldığında insan kaynakları danışmanlığının iki temel amacının olduğu söylenebilir: Verimliliği artırmak ve iş yaşamının niteliğini yükseltmek. İnsan kaynakları danışmanlığı personel ile ilgili çeşitli kriterleri kullanarak gerek verimlilik gerek iş yaşamının niteliği üzerinde olumlu gelişmelerin elde edilmesini sağlar. İnsan kaynakları yönetimi tarafından kullanılan ve bu kaynakların etkinliği için önemli olan kriterlerin personel performansı, tatmini ve sağlığından oluştuğu söylenebilir. Söz konusu kriterlere ilişkin göstergeler ise, insan kaynaklarının verimliliği ve iş yaşamının niteliği bakımından, işletmenin mevcut durumunun görülmesini sağlar. Devamsızlık, personel devri, performans, iş kazaları ve meslek hastalıkları, müşteri şikâyetleri, bireysel ve toplu iş uyuşmazlıkları gibi göstergelerdeki yüksek oranlar insan kaynakları açısından bir takım hususların iyi gitmediğinin belirtisidir. Bu oranların yüksek olması çeşitli nedenlere bağlı olabilir ve durum maliyetleri yükselteceği gibi verimliliği de olumsuz yönde etkileyecektir. İnsan kaynakları danışmanlığı; planlama, doğru kadrolara ulaşma, değerleme, ödüllendirme, yetiştirme-geliştirme, endüstri ilişkileri ve koruma gibi işlevlerden oluşur. Yine, işletmeye gerekli insan kaynağını sağlamanın ve bu kaynaktan en etkin ve verimli bir şekilde yararlanmanın yol ve yöntemlerini gösteren insan kaynakları danışmanlığına ilişkin çalışmalar personel seçimi ve yerleştirme, ücretlerin tespiti, performans değerleme, kariyer planlama, terfi ve atama, öneri geliştirme, ödüllendirme ve cezalandırma, personel güvenliği ve sağlığı gibi konular üzerinde durur. 

Bu hizmetimizin içeriğinde ana hatları ile aşağıda yer alan düzenlemeler yer almaktadır : 


 

 • İhtiyaca göre uygun ilan mecrasının tespiti ve doğru ilanın hazırlaması,
 • İşgücü ihtiyacına göre personel planlaması
 • Organizasyon Şeması'nın oluşturulması,
 • İş Tanımlarının gerçekleştirilmesi,
 • İş Gereklerinin belirlenmesi,
 • İşe Alma ve İşten Çıkartma Yönetmelikleri'nin oluşturulması,
 • İş Analizi ve Değerlemeslerinin gerçekleştirilmesi,
 • Aday Havuzları oluşturulması, (ihtiyaçlar çerçevesinde)
 • Ödüllendirme ve Disiplin Yönetmeliklerinin oluşturulması,
 • Öneri Geliştirme Yönetmeliğinin oluşturulması,
 • Personel Sağlığı Ve İş Güvenliği Yönetmeliği,
 • Toplantı ve Organizasyon Yönetmeliği, Kıyafet Yönetmeliği ve Personel Yönetmelikleri'nin oluşturulması,
 • Yazışma Ve Raporlama kültürünün oturtulması,
 • Kişilik ve Genel Yetenek Testleri Hazırlanması,
 • Terfi Ve Atama Sistemlerinin kurulması,
 • Kariyer Planlamaları stratejisinin belirlenmesi ve sistemin işleyişi,
 • Performans Ölçme ve Değerleme sisteminin kurulması,
 • Personel Genel Envanteri ve Yönetici Beceri Envanterlerinin Oluşturulması,
 • Personel Değişim Hızını Takip Etme ve Devam Oranını Belirleme Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi,
 • İş Akış Sistemi ve Ücret Sisteminin Kurulması,
 • Personel Tatmin Araştırmaları,
 • Motivasyon Geliştirme Programları,
 • Belirli Süreli/Belirsiz Süreli Hizmet Sözleşmelerinin oluşturulması,
 • Eğitim İhtiyaç Analizleri Gerçekleştirilmesi,
 • Eğitim Organizasyonu Kurulması,
 • İç Eğitmenler Oluşturulması,
 • Veri Bankası Oluşturulması ve Sisteminin Kurulması.

Ad Soyad *
Email*
Tel
Mesaj