DİSC Nedir?

DiSC Nedir? Harfleri Ne Anlama Geliyor?

 
 
DiSC, her yıl 1 milyonun üzerinde kişi tarafından kullanılan ve en çok tercih edilen kişisel değerlendirme aracıdır.
 
DiSCProfil yargılayıcı olmadan insanların davranış farklılıklarını tartışmaya yardımcı olur. Bu durum, bir çalışma ekibi içinde, bir satış ilişkisinde, bir liderlik konumunda ya da diğer ilişkilerde olabilir.DiSCProfil modeli insanların kendilerini daha iyi anlamaları için kullanabilir ve kişilerin davranışlarını diğerlerine adapte edebileceği ortak bir dil sağlar. Bir DiSC kişilik envanteri yapmak isterseniz, kişilik ve davranışlarınız hakkında detaylı bir rapor üreten bir dizi soru cevaplamanız istenir.

DiSCPROFiL Size ve Ekibinize Nasıl Yardımcı Olur?
 
 • Size stres veren ve motive eden unsurlar, çatışma durumlarına yaklaşımınız ve  sorunları nasıl çözdüğünüz gibi bir çok konuda kişisel farkındalığınızı artırarak,
 • Takım çalışmalarını kolaylaştırarak ve çatışmaları en aza indirerek,
 • Müşteri stillerinin belirlenmesi ve kişiye özel yaklaşımlar ile güçlü satış becerileri geliştirerek,
 • Çalışanlarınızı ve ekip üyelerinizi, onların tercihleri ve önceliklerini anlayarak daha etkili yönetmenize destek olarak,
 • Kendini iyi tanıyan,  çok yönlü ve etkili liderler olmanızı sağlayarak.

 

 

 

DiSCProfil de Kullanılan "D" Neyi İfade Eder ?
 Eğer bir DiSCProfil davranış envanteri yaptıysanız, size özel olarak hazırlanmış raporlardan D Stili hakkında burada anlatılanlardan daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Yine de bu sayfa diğer insanların sizi daha iyi tanıyabilmeleri veya  beraber çalıştığınız ya da beraber yaşadığınız insanları daha iyi anlayabilmeniz için faydalı olacaktır.

D Stiline sahip kişiler, istenilen sonuçları gerçekleştirmek için zorlukların üstesinden gelerek, çevrelerini şekillendirme üzerinde dururlar.

D stiline sahip bir kişi;
 • Kazanmak ister, rekabet ve başarı onu motive eder.
 • Önceliğide zorlu işler vardır, kendiliğinden harekete geçer ve sonuca hızlı bir şekilde ulaşır.
 • Sözünü esirgemez, talepkardır, baskıcıdır, güçlü iradelidir, durumdan görev çıkarır, hızlı tempoludur ve kendine güveni yüksektir.
 • Diğerleri hakkında pek fazla duyarlı değildir, sabırsızdır ve şüphecidir.
 • Başarısızlıktan, gücünü yitirip savunmasız görünmekten ve avantajlı durumunu kaybetmekten çekinir.  
 • Uzmanlığı, dinamizmi, zorlu işeri, somut sonuçları, ve kişisel özgürlüğünü önemser bunlara değer verir.
 
Hedefleri;
 • Benzersiz başarılar
 • Yeni fırsatlar
 • Çevresini egemenliği altına almak
 • Bağımsızlık
 
Kendisini geliştirmek için üzerinde durması gereken konular;
 • Sabır göstermek
 • Duyarlı olmak
 • Detaylara dikkat etmek
 • Diğerlerinin kendini ifade etmelerine imkan tanımak
 
D stiline sahip kişilerle iletişim kurarken, onlara önce işin sonunda ne olduğunu gösterin, lafı uzatmayın ve konuyu dağıtmamaya özen gösterin. Genellemeler yapmaktan kaçının, kendinizi tekrarlamayın ve problerden daha çok çözümleri uzerinde durun.
 
 
 
 
DiSCProfil de Kullanılan "i" Neyi İfade Eder ?


Eğer bir DiSCProfil davranış envanteri yaptıysanız, size özel olarak hazırlanmış raporlardan i Stili hakkında burada anlatılanlardan daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Yine de bu sayfa diğer insanların sizi daha iyi tanıyabilmeleri veya beraber çalıştığınız ya da beraber yaşadığınız insanları daha iyi anlayabilmeniz için faydalı olacaktır.

i Stiline sahip kişiler ikna etme ve diğerlerini etkileme konusunda çok başarılıdırlar.

i Stiline sahip bir kişi;
 • Üzerinde çok düşünmeden atak davranabilir, organize olma ve takip konusundaki zayıftır.
 • İkna edicidir, insanları kendine çeker, heyecanlıdır, sıcak kanlıdır, iyimserdir ve kolay güvenen bir kişidir.
 • Harekete hızlı geçer, işbirliğine girmeyi ve heyecan yaratmayı sever.
 • Geniş bir çevreye sahip olmak ister, grup aktiviteleri ve yeni ilişkiler kurmanın fırsatlarını değerlendirir.
 • Etkileyiciliğini kaybetmekten, reddedilmekten ve diğer insanlarca gözardı edilmekten çekinir.
 • Destek ve danışmanlık almaya açıktır, kendini ifade özgürlüğünü ve demokratik ilişkileri önemser.
 
Hedefleri;
 • Sezgileri ve kişisel becerileri ile başarıyı yakalamak
 • Arkadaşlıklar ve mutlu ortamlar yaratmak
 • Ona otorite ve prestij sağlayacak şeylere sahip olmak
 • Popüler olmak
 
Kendisini geliştirmek için üzerinde durması gereken konular;
 • İşleri takip etmek, kendi akışına bırakmamak
 • Bir işe başlamadan bütün gerçekleri araştırmak
 • Konuların etrafında dolanmadan, gerçekleri ifade edebilmek
 • Gerektiğinde uzunca bir süre bir konuya odaklanabilmek
 
"i" Stilindeki insanlarla ilişki kurarken, deneyimlerinizi paylaşın, i Stilindeki kişinin sorular sormasına izin verin ve kendisi hakkında konuşması için zaman tanıyın. İşin pozitif tarafları üzerinde durun, onları detaya boğmaktan kaçının ve asla sözlerini kesmeyin.
 
 
 
 
DiSCProfil de Kullanılan "C" Neyi İfade Eder?


 
Eğer bir DiSCPROFiL davranış envanteri yaptıysanız, size özel olarak hazırlanmış raporlardan C Stili hakkında burada anlatılanlardan daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Yine de bu sayfa diğer insanların sizi daha iyi tanıyabilmeleri veya beraber çalıştığınız ya da beraber yaşadığınız insanları daha iyi anlayabilmeniz için faydalı olacaktır.

C Stiline sahip kişiler istenilen sonuçların mükemmel olması için çalışır.

C Stiline sahip bir kişi;
 • Yeni şeyler öğrenmek ister ve uzmanlığını gösterebileceği fırsatların verilmesiyle motive olur.
 • Yapacağı işin kaliteli ve hatasız olmasını çok önemser, bu nedenle detaylara odaklanarak çalışır.
 • Düzen ve sistem kurar, diğerlerine çok iyi destek sağlar.    
 • Dikkatlidir, tedbirlidir, sistematiktir, diplomatiktir, doğrucudur ve ince ruhludur.
 • Aşırı eleştirici ve aşırı sorgulayan biridir. Kendini iletişime kapatablir.
 • Hata yapmaktan kaçınır ve eleştirilmekten hoşlanmaz.
 • Kaliteye ve doğruluğa değer verir.
 
Hedefleri
 • Mükemmellik
 • Doğruluk
 • İstikrar
 • Ölçülebilir sonuçlar
 • Kişisel Gelişim
 
 
Kendisini geliştirmek için üzerinde durması gereken konular;
 • İş delegasyonunu yapabilmeli
 • inat ettiği konularda, grubun menfaati için ödün verebilmeli
 • Sosyal aktivitelere ve kutlamalara daha çok katılmalı
 • Kararlarını daha hızlı alabilmeli
 
C stilindeki kişiler ile iletişim kurarken, gerçeklere ve detaylara odaklanın, duygusal ve heycanlı konuşmalar yapmayın, sakin, diplomatik ve tutarlı olun.
 
 
 
 
DiSCPROFiL' de Kullanılan "S" Neyi İfade İder?

 
Eğer bir DiSCPROFiL davranış envanteri yaptıysanız, size özel olarak hazırlanmış raporlardan S Stili hakkında burada anlatılanlardan daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Yine de bu sayfa diğer insanların sizi daha iyi tanıyabilmeleri veya beraber çalıştığınız ya da beraber yaşadığınız insanları daha iyi anlayabilmeniz için faydalı olacaktır.

S stiline sahip insanlar işleri yürütmek için diğerleriyle işbirliği içersinde çalışmayı tercih ederler.
 
S stiline sahip bir kişi;
 • İşbirliği içinde çalışmayı ve yardımlaşmayı tercih eder.
 • Diğerlerinden gelen samimi takdiri ile motive olur.
 • Önceliğine destek vermek vardır ve istikrarı korur.
 • Sakindir, sabırlıdır, inatçıdır, istikrarlıdır ve tutarlıdır.  
 • Kararsız davranışları, aşırı uzlaşmacı tutumu vardır ve değişime direnç gösterir.
 • Diğer insanları incitmekten çekinir.
 • Sadakati ve güvende olmayı önemser.
 
Hedefleri;
 • Kişisel olarak başarı elde etmek
 • Grup tarafından kabullenilmek
 • Kendisine tanınmış ünvanların getirdiği güç
 • Mevcut düzeni korunmak ve çevresini kontrol altında tutmak

Kendisini geliştirmek için üzerinde durması gereken konular;
 • Değişime uyum sağlamak
 • Aynı anda birden fazla işle uğraşabilmek
 • Kendini gösterip öne çıkarmak
 • Sorunları ertelemeden çözüme odaklanmak
 
"S" stiline sahip insanlar ile iletişim kurarken, doğal ve sevimli olun, onlara karşı ilginizi ortaya koyun ve onlardan ne beklediğinizi tam olarak ifade edin. Düşünmesi için zaman tanıyın, nazik olun, agresif tavırlarda bulunmayın. Tartışmaya girmekten kaçının, onu yüzleşmeye zorlamayın.  
 

Ad Soyad *
Email*
Tel
Mesaj