Yönetici Asistanlığı

YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI UZMANLIK PROGRAMI
(MEB ONAYLI SERTİFİKA)

Eğitimin Amacı:

Yönetici asistanlarının mesleklerinde daha verimli ve başarılı olmaları için ihtiyaç duyacakları güncel bilgi ve becerileri kazandırmak.

Bağlı olduğu yöneticisini doğru anlama ve doğru temsil edebilme becerisini geliştirme 
Yönetim Fonksiyonlarını doğru ve etkin yerine getirebilme becerisini geliştirmek
Problemleri çözüm odaklı ele alma becerisi kazandırma,
Asistan-yönetici ilişkisinde sinerji yaratma,
Farklı insan profilleri ile doğru iletişim kurma becerilerini geliştirme,
Zaman yönetimi becerisi kazandırma,
Güvenli davranış sergileme,
İnsiyatif kullanma becerisini geliştirmek,
İç ve dış müşteri duyarlılığı kazandırma hedeflenmiştir.

Eğitimin İçeriği:
Yönetim ve Yönetici Asistanlığı
Yönetici Asistanlığındaki Yönetim Süreci 
Yönetici Asistanının; Kendini, Yöneticiyi, Kurumu Tanıması 
İletişim ve Etkin Dinleme ( Empati ) 
Yöneticinin Sahip Olması Gereken Özellikler 
Yönetici Asistanları İçin Ahlak İlkeleri 
Yönetici Asistanlarının Sorumluluk Alanları 
İyi Bir Kuruluş İmajı Oluşturmak İçin 
Etkili Konuşma Teknikleri 
İkna Etme ve İnsanları Harekete Geçirme Yöntemleri 
Beden Dili 
Telefonda İletişim 
Kişisel Organizasyon 
Bilgi Toplama, Özetleme ve Rapor Haline Getirme
Zaman Yönetimi, İş Önceliklerini Belirleme 
Seyahat Düzenlemeleri-Toplantı, Konferans ve Kongre Düzenlemeleri 
İş Stresi İle Başa Çıkma Yöntemleri 
Yöneticiyi Tanıma 
Etkin Dosyalama Yönetimi 
Yönetici Asistanının Büro İçi İlişkileri 
Yönetici Asistanlığı ve Halkla İlişkiler 
Üst Düzeyle İlişkiler 
Çalışma Arkadaşları İle İlişkiler


Eğitim Süresi: 80 saat 
Eğitmen: Hüseyin Düzgün

Ad Soyad *
Email*
Tel
Mesaj