Kendimi Tanıyor muyum?
Kişilik Testi Bireysel Kullanım Alanları

 

Bir yetişkinin, kendisi hakkında henüz bilmediği yeni şeyler olduğunu öğrenmesi, içinden ne çıkacağını bilmediği bir kutuyu açmak gibidir, gizemli ancak biraz da korkutucu. Fakat yine de insanlar, sosyal çevrelerinde kendilerini daha iyi ifade edebilmek ve hayatlarının kontrolünü ele alabilmek adına kendilerini tanımaya ihtiyaç duyarlar.

 

İnsan davranışları sadece günümüzde değil, çok eski tarihlerden beri insanoğlunun merak konusu olmuştur. Bu bağlamda kişilik testleri insanların, kendilerini psikolojik ya da davranışsal açıdan tanıyabilmelerine olanak veren yöntemlerden biridir. Farklı kişilik testi uygulamaları olduğu gibi bunların her biri farklı geçerlilik ve güvenilirlik seviyelerine sahiptir. Bunlar arasında en çok tercih edilenlerden biri olan DISC kişilik envanteri olarak da adlandırılan kişilik testi yöntemi; dikkat, sezgi, algılama gibi değişkenler üzerinden karakter analizi yapan bir uygulamadır.

 

DISC Karakter analizi testlerinin birçok kullanım alanı olmakla birlikte özellikle insan kaynakları süreçlerinde yoğun olarak tercih edilir. Bunun yanı sıra bu analizler, kişilerin kendi bireysel hayatlarında da bazı farkındalıklar geliştirebilmeleri adına önemlidir. DISC kişilik envanteri uygulamalarının bireysel kullanım alanları şu şekilde sıralanabilir:

 

 
Kişisel Farkındalığı Arttırma

DISC kişilik testleri kişisel bağlamda öncelikli olarak kişinin kendine dair farkındalığını arttırmak gibi faydalar sağlar. Bu sayede birey, kendini daha iyi tanımakla kalmaz aynı zamanda kendisine ve çevresine daha tutarlı bir şekilde adapte olur. Hayatına, sosyal çevresine iş ilişkilerine ve ailesine dair daha gerçekçi düşünceler benimser dolayısıyla davranışları konusunda da gerçekçi değerlendirmeler yapar. Bir diğer doğrultuda DISC kişilik envanteri uygulaması; kişinin kendi karakteristik özellikleri ile alakalı subjektif bir görüş geliştirmesine de yardımcı olur.

 

 

Öz değerlerini Değerlendirme ve Kişilik Özelliklerinin Farkına Varma

Kişilik analizi yöntemleri arasında en çok güvenilen metotlardan olan DISC envanteri bireyin karakterini çeşitli perspektiflerden ele aldığından, çok yönlü bir analiz sağlar. Bu özellikler, kişinin kendi öz değerlerinin farkına varmasını sağlar. Kişilik özelliklerine dair detayları daha önce görmediği bir şekilde algılar ve kendisiyle alakalı öz bilinç geliştirir. DISC kişilik envanteri düzenleyici,

 

·         Dominance  - Baskınlık

 

·         Influence - Etkileyicilik

 

·         Steadiness  - Kararlılık

 

·         Conscientiousness - Vicdanlılık

 

Yukarıdaki dört faktör ve bunların kombinasyonları olan kırk DISC profiliyle, bireylere kendi kişilikleri ile alakalı çok yönlü bir de kavrayış altyapısı sunar.

 

 
Daha Sağlıklı ve Kararlı Sosyal İlişkiler

DISC yöntemleri uygulamaları kapsamındaki diğer önemli avantaj ise, kişinin sosyal hayatına daha dinamik bir şekilde yanaşmasını sağlamasıdır. DISC profilleri hakkında bilgisi olan kişiler, kendisinden daha farklı kişilik özelliklerine sahip olan kişileri etkileyebilmek ve ikna edebilmek için başarısı kanıtlanmış stratejilere sahip olacaklardır. Bu sayede etkili iletişim araçları kullanarak, sosyal ilişkilerinde daha kararlı olacaklardır.

 

 

Duygusal İlişkilerde Ne İstediğini Bilme

DISC kriterlerinin en önemli bireysel kullanım alanlarından biri de duygusal hayatını düzene sokmak isteyen kişilere hitap eder. Bu doğrultuda bireyler DISC testi sonuçlarına göre kendi duygusal hayatları ile alakalı bir takım düzenlemeler yapabilirler. Duygusal hayatlarında yaşadıkları sorunları daha farklı bir perspektiften ele alarak sorunlara daha net çözümler üretebilirler. Aynı şekilde, duygusal hayatlarında çeşitli sorunlar yaşayan şahıslar kendi kişilik özelliklerini yeniden gözden geçirerek sorunların altında yatan kriterleri de analiz edebilirler.